New

KTM-9200KE

เครื่องปั่นไฟ อเนกประสงค์ Kaiser รุ่น KTM-9200KE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33,200 ฿33,200
฿23,490 ฿23,490 -29%
 

 

Best Seller

KTM-11090E

เครื่องปั่นไฟ อเนกประสงค์ Kaiser รุ่น KTM-11090E

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿39,500 ฿39,500
฿28,900 ฿28,900 -27%
 

 

New

KTM-16000E

เครื่องปั่นไฟ อเนกประสงค์ KTM รุ่น KTM-16000E

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿121,900 ฿121,900
฿89,800 ฿89,800 -26%
 

 

New

KTM-24000E

เครื่องปั่นไฟ อเนกประสงค์ KTM รุ่น KTM-16000E

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿189,000 ฿189,000
฿139,000 ฿139,000 -26%
 

 

New

KTM-K6DSE

เครื่องปั่นไฟดีเซล Max 6.5 KW

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42,510 ฿42,510
฿31,890 ฿31,890 -25%
 

 

New

KTM-DE12000

เครื่องปั่นไฟดีเซล Max 10 KW

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿82,980 ฿82,980
฿62,990 ฿62,990 -24%
 

 

Best Seller

KTM-170B

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,660 ฿4,660
฿3,790 ฿3,790 -19%
 

 

KTM-188K

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,970 ฿10,970
฿8,690 ฿8,690 -21%
สมาชิก ฿8,250 ฿8,250 -25%

 

Best Seller

KTM-192K

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,530 ฿11,530
฿8,990 ฿8,990 -22%
สมาชิก ฿8,600 ฿8,600 -25%

 

KTM-210KE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,170 ฿8,170
฿6,390 ฿6,390 -22%
สมาชิก ฿5,990 ฿5,990 -27%

 

KTM-390KE

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,270 ฿14,270
฿11,500 ฿11,500 -19%
สมาชิก ฿10,900 ฿10,900 -24%

 

Best Seller

KTM-460FV

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,200 ฿16,200
฿12,500 ฿12,500 -23%
สมาชิก ฿11,000 ฿11,000 -32%

 

New

KG460-EV

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
฿16,900 ฿16,900
 

 

Best Seller

KTM-7WP50M

เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ชมปั๊ม KTM 2" รุ่น KTM-7WP50M

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,590 ฿6,590
฿4,890 ฿4,890 -26%
 

 

Best Seller

KTM-7WP80M

เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ชมปั๊ม KTM 3" รุ่น KTM-7WP80M

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,000 ฿7,000
฿5,290 ฿5,290 -24%
 

 

Best Seller

KTM-7WPB80B

เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ชมปั๊ม KTM 3" Big Pump รุ่น KTM-7WPB80B

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,450 ฿9,450
฿6,890 ฿6,890 -27%
 

 

Best Seller

KTM-7WP100M

เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ชมปั๊ม KTM 4" รุ่น KTM-7WP100M

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,250 ฿9,250
฿6,890 ฿6,890 -26%
 

 

Best Seller

KTM-13WP100K

เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ชมปั๊ม KTM 4" รุ่น KTM-13WP100K

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,200 ฿18,200
฿12,900 ฿12,900 -29%
 

 

Best Seller

KTM-130

ปั๊มน้ำหอยโข่ง KTM 0.5 HP รุ่น KTM-130 ผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพดี มีมาตรฐาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,640 ฿2,640
฿2,190 ฿2,190 -17%
 

 

Best Seller

KTM-158

ปั๊มน้ำหอยโข่ง KTM 1 HP รุ่น KTM-158 ปั๊มน้ำ & เครื่องสูบน้ำ, ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำหอยโข่งคุณภาพดีราคาไม่แพง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,470 ฿3,470
฿2,790 ฿2,790 -20%
 

 

Best Seller

KTM20/400M

ปั๊มน้ำหอยโข่ง KTM 2 HP รุ่น KTM20/400M ปั๊มน้ำ & เครื่องสูบน้ำ, ปั๊มน้ำหอยโข่ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,280 ฿5,280
฿4,390 ฿4,390 -17%
 

 

KS21/200M

ปั๊มน้ำหอยโข่ง KAISER KS21/200M ปั๊มน้ำ & เครื่องสูบน้ำ, ปั๊มน้ำหอยโข่ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,510 ฿8,510
฿6,890 ฿6,890 -19%
 

 

Best Seller

KS28/100M

ปั๊มน้ำหอยโข่ง KAISER KS28/100M ปั๊มน้ำ & เครื่องสูบน้ำ, ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำหอยโข่ง KAISER รุ่น KS28/100M ผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพดี มีมาตรฐาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,680 ฿8,680
฿6,990 ฿6,990 -19%
 

 

KS10/600M

ปั๊มน้ำหอยโข่ง KAISER KS10/600M ปั๊มน้ำ & เครื่องสูบน้ำ, ปั๊มน้ำหอยโข่ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,850 ฿9,850
฿7,890 ฿7,890 -20%
 

 

JET100M

ปั๊มน้ำหอยโข่ง-เจ็ทเดี่ยว KAISER JET100M ปั๊มน้ำ & เครื่องสูบน้ำ, ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำหอยโข่ง KAISER รุ่น JET100M ผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพดี มีมาตรฐาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,750 ฿3,750
฿3,200 ฿3,200 -15%
 

 

JET200M

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,700 ฿6,700
฿5,490 ฿5,490 -18%
 

 

DP102M

ปั๊มน้ำหอยโข่งเจ็ทคู่ KAISER DP102M ปั๊มน้ำ & เครื่องสูบน้ำ, ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำหอยโข่งเจ็ทคู่ KAISER รุ่น DP102M ผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพดี มีมาตรฐาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,280 ฿5,280
฿4,390 ฿4,390 -17%
 

 

KTM370-16M

ปั๊มแช่ส่งสูง KTM 0.5 HP รุ่น KTM370-16M ปั๊มน้ำ & เครื่องสูบน้ำ, ปั๊มแช่-ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ส่งสูง KTM 0.5 HP รุ่น KTM370-16M ผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพดี มีมาตรฐาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,560 ฿2,560
฿2,290 ฿2,290 -11%
 

 

KTM750-28M

ปั๊มแช่ส่งสูง KTM 1 HP รุ่น KTM750-28M ปั๊มน้ำ & เครื่องสูบน้ำ, ปั๊มแช่-ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ส่งสูงKTM 1 HP รุ่น KTM750-28M ผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพดี มีมาตรฐาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,850 ฿3,850
฿3,290 ฿3,290 -15%
 

 

KTM750-19M

ปั๊มแช่ ส่งสูง KTM รุ่น KTM750-19M

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,260 ฿4,260
฿3,590 ฿3,590 -16%
 

 

KTM-S750-13M

ปั๊มดูดโคลน KTM รุ่น KTM-S750-13M

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,680 ฿4,680
฿3,990 ฿3,990 -15%
 

 

Best Seller

3KSD0.5-14R

ขนาดบ่อ 3" ทางออกท่อน้ำ 1" ขนาด 0.5 HP 14 ใบพัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,890 ฿8,890
 

 

Best Seller

3KSD1.5-28R

ขนาดบ่อ 3" ทางออกท่อน้ำ 1" ขนาด 1.5 HP 28 ใบพัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,800 ฿12,800
 

 

Best Seller

3KSD1-20R

ขนาดบ่อ 3" ทางออกท่อน้ำ 1" ขนาด 1 HP 20 ใบพัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,890 ฿10,890
 

 

Best Seller

4KSD1-8M

ขนาดบ่อ 4" ทางออกท่อน้ำ 1.5" ขนาด 1 HP 8 ใบพัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,190 ฿10,190
 

 

Best Seller

4KSD1.5-11M

ขนาดบ่อ 4" ทางออกท่อน้ำ 1.5" ขนาด 1.5 HP 11 ใบพัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
฿12,390 ฿12,390
 

 

Best Seller

4KSD2-14M

ขนาดบ่อ 4" ทางออกท่อน้ำ 1.5" ขนาด 2 HP 14 ใบพัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
฿15,500 ฿15,500
 

 

Best Seller

4KSD1.5-7T

ขนาดบ่อ 4" ทางออกท่อน้ำ 2" ขนาด 1.5 HP 7 ใบพัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,390 ฿11,390
฿8,590 ฿8,590 -25%
 

 

Best Seller

4KSD2-10T

ขนาดบ่อ 4" ทางออกท่อน้ำ 2" ขนาด 2 HP 10 ใบพัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
฿15,150 ฿15,150
 

 

Best Seller

4KSD3-12T

ขนาดบ่อ 4" ทางออกท่อน้ำ 2" ขนาด 3 HP 12 ใบพัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20,900 ฿20,900
 

 

New

4KSD3-20M

ขนาดบ่อ 4" ทางออกท่อน้ำ 1.5" ขนาด 3 HP 20 ใบพัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,190 ฿18,190
 

 

New

4KSD2-10H

ขนาดบ่อ 5-6" ทางออกท่อน้ำ 3" ขนาด 2 HP 10 ใบพัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,990 ฿10,990
 

 

New

4KSD3-9H

ขนาดบ่อ 5-6" ทางออกท่อน้ำ 3" ขนาด 3 HP 9 ใบพัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,690 ฿13,690
 

 

New

4KSD3-12H

ขนาดบ่อ 5-6" ทางออกท่อน้ำ 3" ขนาด 3 HP 9 ใบพัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,000 ฿14,000
 

 

New

3KSD550-10MD

ขนาดบ่อ 3" ทางออกท่อน้ำ 1.5" ขนาด 0.7 HP 10 ใบพัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,950 ฿14,950
 

 

New

3KSD750-15MD

ขนาดบ่อ 3" ทางออกท่อน้ำ 1.5" ขนาด 1 HP 15 ใบพัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,290 ฿16,290
 

 

New

4KSD900-5TD

ขนาดบ่อ 4" ทางออกท่อน้ำ 2" ขนาด 1.2 HP 5 ใบพัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,190 ฿17,190
 

 

New

4KSD1500-10TD

ขนาดบ่อ 4" ทางออกท่อน้ำ 2" ขนาด 2 HP 10 ใบพัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,100 ฿21,100
 

 

New

4KSD2200-12TD

ขนาดบ่อ 4" ทางออกท่อน้ำ 2" ขนาด 3 HP 12 ใบพัด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,690 ฿23,690
 

 

New

KTG-210PRO

รถพรวนดิน Kaiser รุ่น KTG-210PRO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿36,160 ฿36,160
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้