Terms & Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

 1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

 • สินค้าที่ซื้อแล้วจะไม่สามารถคืนสินค้าได้
 • การเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบผ่านช่องทาง

              098-2498950

             @kaiserbiz

        เพื่อประเมินเบื้องต้น และประสานงานก่อนการส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ

 • การเปลี่ยนสินค้าได้ สามารถดำเนินการได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 7 วัน ตามที่กำหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สินค้ายังคงอยู่ภายใต้การคุ้มครองการรับประกันสินค้า ตามระยะเวลารับประกันสินค้าที่กำหนดไว้ในรายละเอียดสินค้า
 • การเปลี่ยนสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ รวมถึงป้ายสินค้า ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่ชำรุดเสียหาย 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • การเปลี่ยนสินค้าต้องส่งสินค้าพร้อมเอกสารใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน
  • กรณีนำสินค้ามาเปลี่ยนที่บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้า สามารถเข้าเปลี่ยนสินค้าได้ในวันและเวลาทำการปกติ จ.-ศ. 8.00 - 17.00 น.
  • กรณีสินค้าเสียหายเนื่องจากการจัดส่งโดยผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการจัดส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายตามระเบียบการขนส่งของแต่ละบริษัท
  • กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้ารับผิดชอบจ่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือจัดส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน
  • กรณีทางบริษัทเป็นผู้ทำการจัดส่งสินค้าผิด / ชำรุด เสียหาย หรือ ไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้าโดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจาก กระบวนการผลิตสินค้า หรือ กระบวนการขนส่ง จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่หลังจากได้รับสินค้าที่ส่งมาเปลี่ยน ภายใน 2-7 วัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดส่ง
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้